10% تخفیف برای خرید نقدی
ردیف نام محصول ارزش نرم افزار (ریال) سبد خرید
1
سازه 90 بیسیک
30,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
18,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
15,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
18,000,000
5
بهینه ساز طراحی نامحدود
30,000,000
6
بهینه ساز طراحی 1000 المان
15,000,000
7
ارتقا از بهینه ساز 500 به 1000 المان
7,500,000
8
ارتقا از بهینه ساز 1000 المان به نامحدود
16,000,000
9
ارتقا از بهینه ساز 500 المان به نامحدود
22,500,000
10
دکترسازه بتنی- Wall
15,000,000
11
شارژ خدمات S.U.M
5,000,000
جمع کل:
کد تخفیف: