اخبار
از 1000 جلد از این کتاب استثنائی تنها حدود 300 جلد باقی مانده است. هم اکنون و به مناسبت روز صنعت چاپ طرح فروش ویژه ای برای فروش آخرین جلدهای باقیمانده کتاب در حال برگزاری است..... »ادامه
18:01 یکشنبه 23 شهریور 1399
امروز و با افتخار ۵۰ هزارمین خدمت گروه نرم افزاری سازه به شما را جشن می گیریم. »ادامه
20:32 یکشنبه 5 مرداد 1399
کلیه کاربران محترم، نحوه خدمات پشتیبانی یا SUM برای نرم افزارهای گروه نرم افزاری سازه تغییر کرده است .... »ادامه
16:32 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399
در جشنواره رمضان برای آخرین بار با دلار ۱۰۰۰ تومانی خرید کنید... »ادامه
19:56 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
قبل از خرید، از طریق برشور دیجیتال با جزئیات محصولات آشنا شوید. »ادامه
02:35 دوشنبه 19 اسفند 1398