:
:
:


مقدمه Checker

مقدمه
طراحی و ساخت ده ها هزار پروژه ساختمانی در دستورکار صنعت ساختمان ایران است. طراحی این پروژه ها در بخش سازه از حساسیت ویژه ای برخوردار است. طرح سازه مناسب علاوه بر رعایت مقررات ملی ساختمان به اقتصاد طرح نیز دقیق نگاه می کند.
مهندسین طراح برای طرح مناسب سازه زمان و هزینه زیادی متحمل می گردند. بخش قابل توجهی از این زمان و هزینه هنگام مدلسازی، آنالیز، طراحی و بررسی طرح توسط مراجع ذیصلاح مصرف می شود.
DrSAZE-Checker براساس 25 سال تجربه در طراحی سازه و طراحی نرم افزارهای سازه ای زبان مشترک جدیدی بین مهندسین طراح سازه، مراجع کنترل طرح، اساتید دانشگاه و دانشجویان رشته عمران در زمینه طراحی و محاسبات سازه تعریف کرده است.