:
:
:


Wall برای کیست؟ ویژگیهای نرم افزار

ویژگیهای نرم افزار
red factor
• طراحی بهینه تمامی مقاطع دیوار برشی
• ساخت مقاطع Section Designer به صورت خودکار
• تعیین روش طراحی General در تنظیمات Pier Design Overwrites به صورت خودکار
• طراحی مقاطع دارای بازشو
• عدم محدودیت در شکل هندسی دیوار
• در نظر گرفتن فایل های اصلی، 25 درصد و 50 درصد به طور همزمان
• طراحی دیوار برشی بتنی در ساختمان های دارای قاب فولادی
• امکان تعریف کاور متفاوت برای دو وجه دیوار حائل
• امکان قرارگیری یک، دو یا سه لایه میلگرد در دیوار
• کاربرد در طراحی ساختمان های سیستم تونلی
• در نظر گرفتن تمامی ضوابط اجرایی و آیین نامه ای در طراحی
• نمایش و کنترل مقادیر نسبت نیاز به ظرفیت، درصد میلگردهای قائم، مقدار میلگردهای برشی و طول المان های مرزی
• در نظر گرفتن همپوشانی میلگردهای قائم در ارتفاع
• دارای ابزار ساده و کاربرپسند برای ویرایش میلگردگذاری مقاطع پس از اتمام طراحی خودکار
• امکان ذخیره فایل پروژه و بازیابی آن
• ارائه خروجی نهایی در قالب فایل e2k
• پشتیبانی از تمام نسخه های ETABS


nse

nse

nse

nse

nse

nse

nse

nse

nse